Doula Praktijk
Willemieke Priester
Rijnsburg, Zuid Holland
T: 06 10 90 33 51
Info Doula:
Willemiekepriester@gmail.com
Info Cursus Bevallen:
info@cursusbevallenrijnsburg.nl

Disclaimer

De inhoud van de website is met uiterste zorgvuldigheid tot stand gekomen. De inhoud wordt regelmatig gecontroleerd en geactualiseerd. Doula praktijk kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid, (on)volledigheid en actualiteit van de website. Doula praktijk kan bovendien niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of gevolg-schade ontstaan door direct of indirect gebruik van de inhoud van de website of van sites waarnaar verwezen wordt vanuit deze website.

De gegevens op deze website zijn bedoeld ter algemene informatie. Deze gegevens kunnen zonder nadere aankondiging wijzigen. U kunt aan de informatie van deze website en/of websites waarnaar wordt verwezen geen rechten ontlenen.

Privacy en gebruik van persoonsgegevens

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 25-05-2018.
Op deze pagina laat ik u weten welke gegevens ik verzamel als u deze website gebruikt en waarom ik deze gegevens verzamel. Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Doulapraktijk Willemieke Priester. Doulapraktijk Willemieke Priester respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u mij verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Gebruik van mijn diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor een van mijn diensten vraag ik u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren alsmede een goede administratie te houden en worden dus niet voor marketing- of reclamedoeleinden gebruikt. Ik sla deze gegevens niet op in een centrale (online) database. Ik zal deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover ik beschik.

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar mij verzendt, is het mogelijk dat ik die berichten bewaar. Soms vraag ik u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden niet in een centrale (online) database opgeslagen.

Doeleinden

Ik verzamel of gebruik geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij ik van tevoren uw toestemming hiervoor heb verkregen.

Derden

Uw informatie wordt niet met derden gedeeld

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Uw persoonsgegevens wijzigen of verwijderen

U kunt altijd aan mij vragen om uw persoonsgegevens te veranderen of verwijderen. Ik verwijder dan documenten zoals bijvoorbeeld facturen (indien niet meer nodig voor wettelijke verplichtingen zoals belastingadministratie), geboorteverslagen, en uw telefoonnummer van alle elektronische en papieren documenten die ik heb. U kunt dit aanvragen door mij een e-mail te sturen op willemiekepriester [at] gmail [dot] com.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:
Doulapraktijk Priester
Siegenlaan 9
2231PB Rijnsburg
0610903351
Willemiekepriester [at] gmail [dot] com.

Copyright

Alle rechten voorbehouden. Het is niet toegestaan om enige vorm van informatie op deze site hetzij tekst of beeldmateriaal, voor gebruik te vermenigvuldigen op welke wijze dan ook zonder schriftelijke toestemming van Doula praktijk.

 

plaatje home